Classe de l’Ecole du Sabbat (Adulte, Malagasy) – Lespérians Bible

Classe de l’Ecole du Sabbat (Adulte, Malagasy) – Lespérians Bible

Noho ny krizy ara-pahasalamana Covid-19 dia mihidy ny fiangonantsika Adventista Mitandrina ny andro fahafito eto amin’ny nosy La Réunion. Tsy misy fihaonana atao amin’izao fotoana izao, nefa kosa, ny fivoriantsika dia efa voalamina ao amin’ny « visioconférence ».

Ny kilasin’ny sekoly sabata hoan’ny lehibe dia arahintsika ao amin’io « visioconférence » io.

En raison de la crise sanitaire Covid-19, nos églises Adventiste du Septième Jour à La Réunion sont fermées. Tous les rassemblements en présentiel étant impossible nos réunions sont organisées en visioconférence.

La classe de l’EDS adulte en malagasy se vit en visioconférence.

Salon de discussion Cardinal :

Participer par visioconférence
💻 Rejoindre en visio

Participer par téléphone
☎ 01 73 08 31 91
Code : 802 963 044 4455#

Date

Mai 16 2020
Expired!

Heure

09:30 - 10:30

Lieu

Salon Cardinal
Site Web
https://meet.google.com/mpi-amms-bgp